Železnobrodsko je místo s bohatým potenciálem ležící v nádherné krajině, a přitom nedaleko větších a významnějších měst. Hořekování nad bohatou průmyslovou minulostí tohoto kraje necháme jiným, protože to podle nás není hlavní téma naší budoucnosti. Nelze reálně očekávat a spoléhat se na to, že se ve městě náhle objeví zaměstnavatel dávající práci stovkám lidí, byť bychom si to všichni přáli. Za posledních deset let se však stav populace Železného Brodu rapidně snížil a statistiky za rok 2018 možná i ukážou, že v samotném městě žije již méně než šest tisíc lidí. To je náš reálný problém. Za prací většina lidí dojíždí do okolních měst, což ovšem nemusí být nutně špatné, pokud se sem budou po práci rádi vracet a budou mít také možnost své peníze utratit u místních podnikatelů. Železnobrodsko nabízí jiné hodnoty než okolní města: krásnou přírodu nezničenou průmyslem, zázemí a intimitu maloměsta s bohatou tradicí, prozatím ještě dostatek práce v dojezdové vzdálenosti a zároveň v dnešní době příznivé ceny bydlení. Rozvoj města však v posledních letech stagnuje. Probíhá běžná údržba, jako jsou v předvolebních měsících oblíbené opravy chodníků, které jsou samozřejmostí, a ne výstavními projekty. Opravy jsou navíc prováděny bez koncepce, citlivosti a dotažení do konce. Výše zmíněný potenciál se nevyužívá a problémy se spíše prohlubují. Pozadím toho je, že městu schází vize a směr, který bychom mu rádi dali. Jaký by měl podle nás být? Zhlédněte program sdružení nezávislých kandidátů Obrodu do Brodu a posuďte sami.

Dbejme na vzhled města a hospodárně o něj pečujme

Buďme otevření všem občanům, sportovním a kulturním spolkům i okolním vesnicím

Turistický ruch = rozvoj služeb = lepší život na Železnobrodsku

Vzhled města a péče o něj
 • opravy a úpravy jednotlivých částí města i vesnic provádět koncepčně a dotahovat je do detailu a konce
 • projednávat investice ve veřejné diskusi s občany dotčených míst (viz dále – osadní výbory)
 • významné úpravy veřejných prostranství řešit s odborníky na architekturu a urbanismus
 • více pečovat o všechna dětská hřiště ve městě i vesnicích – zlepšit jejich údržbu, úklid a adekvátně je vybavit
 • maximálně usilovat o investiční dotace – platit velké investice pouze z našetřených prostředků města odporuje hospodárnosti
 • vyvarovat se situací, kdy se děti v ZUŠ učí v nehygienických prostorech, za což ještě musí škola ze svého rozpočtu platit nemalé pokuty; knihovna také roky bojuje o lepší prostory
 • před dalšími volbami nedělat nedokončené a uspěchané “hurá projekty”
Otevřenost občanům, sportovním a kulturním spolkům i okolním vesnicím
 • dáme prostor k diskusi všem – vrážení klínů mezi různé skupiny obyvatel obce by mělo být minulostí
 • obnovíme osadní výbory, které jsou velmi efektivním nástrojem pro komunikaci občanů s radnicí. Samozřejmostí jsou pravidelné návštěvy vedení města na zasedání výborů jak v městských částech, tak v okolních vesnicích.
 • komisím opět vrátíme funkci, nebudou fungovat pouze formálně a budou otevřené všem občanům se zájmem o sport, kulturu a spolkový život
 • zjednodušíme systém přidělování dotací na sportovní a kulturní akce – není potřeba sbírat žádosti o dotaci pouze dvakrát ročně, vyhodnocování může probíhat v průběhu celého roku
 • budeme zodpovědně komunikovat a osobně zodpovídat dotazy i na sociálních sítích a webu města
 • v Železnobrodském zpravodaji dáme prostor komentářům všech zastupitelů k aktuálním tématům
 • plán údržby města technickými službami by měl být veřejný a snadno dostupný, stejně tak v případě bytového podniku
Turistický ruch = rozvoj města
 • již nebudeme průmyslovým centrem, můžeme však těžit z krásného okolí a výborné polohy – buďme tedy turistickým centrem
 • maximálně se zasadíme o rychlý posun v realizaci cyklostezky Greenway – vyjednávání vhodných a realistických podmínek, ať se SŽDC, Českými dráhami, Lesy ČR nebo Povodím Labe budou nelehká, ale nelze házet flintu do žita
 • cyklostezka není všespásným řešením – po odborném zhodnocení můžeme využít vzrůstající obliby dovolených v tuzemsku a vybudovat zázemí pro moderní kempování
 • s turisty dojde v regionu k podpoře místních podniků, a hlavně rozvoji služeb, které zde chybějí; díky tomu se bude lépe žít nám všem
 • Železnobrodský jarmark zaslouží revizi a přehodnocení jeho průběhu a programu

 

Některá z témat sdružení Obrodu do Brodu naleznete
detailněji rozpracovaná v sekci “Konkrétní náměty” 

Pro aktuální informace nás sledujte Obrodu do Brodu na Facebooku.

Představujeme se...

Nejsme příznivci převratných změn za každou cenu, naopak nám svědčí všeobecná diskuse. Věříme, že naše město, které v poslední době ztratilo jiskru a tah vlivem mnoha různých okolností, lze posouvat kupředu. To je třeba provádět rychleji a ke spokojenosti všech. K výběru máte ve volbách 150 kandidátů a věříme, že nikdo z nich nemá s městem špatné úmysly. Naše město však potřebuje mnoho energie, kterou jsme mu připraveni věnovat. Děkujeme za přečtení naší vize rozvoje Železného Brodu a okolí a stejně tak i za Váš případný hlas.
Jan Mašek

Jan Mašek

ředitel regionální kanceláře CzechInvest
Zdeněk Lhotský

Zdeněk Lhotský

podnikatel, sklářský výtvarník
Jan Tlach

Jan Tlach

Mistr sklář - Detesk
Lucie Švitorková

Lucie Švitorková

managerka výroby skla
Viktor Strouhal

Viktor Strouhal

podnikatel
Lucie Hudská

Lucie Hudská

účetní
Veronika Jiřenová

Veronika Jiřenová

Učitelka - ZUŠ Železný Brod
Bohumila Vacková

Bohumila Vacková

učitelka odborných předmětů - SUPŠS Železný Brod
Michaela Vitáková

Michaela Vitáková

učitelka - ZUŠ Železný Brod, stálá členka Prague Film Orchestra
Kateřina Mašková

Kateřina Mašková

účetní
Miloslav Vlach

Miloslav Vlach

ředitel závodu - ZNAK Malá Skála
Markéta Vitáková

Markéta Vitáková

OSVČ, studentka
Petra Jetelová

Petra Jetelová

dentální hygienistka
Šimon Gajzler

Šimon Gajzler

geoinformatik
Johana Seifertová

Johana Seifertová

kadeřnice